Rättar Vigs Väg

Diktaren

Generatorn - bygglovhandlingar klara

Albano 13 - fått startbesked

Byggplats Albano

Albano 17 - byggs nu till 2022

Brf Klövern - byggs nu till 2020

Tollare

Pucken

Mälaräng

Albano 14 & 15 - byggs nu till 2021

Södra Värtan - vinst parallellt uppdrag

Albano 12 & 16 - byggs nu till 2023

Vackra Vägen - byggs nu till 2021

Nya Gatan

Nacka Strand – vinst parallellt uppdrag

Diktaren förskola - Solnas Stadsmiljöpris 2019

Vadaren – vinst parallellt uppdrag