Vadaren

Arkitekter
Magnus Pörner (ansvarig)
Alexander Aderklint

Plats
Aspudden, Stockholm

Beställare
Stockholmshem

Omfattning
109 hyreslägenheter + lokaler

Byggår/status
Parallellt uppdrag (vinst)

Det parallella uppdraget, som vi vann, innebar att rita ny bebyggelse där ett befintligt garage står idag. Garaget skulle ersättas med ett nytt och kompletteras med bostäder. Vårt förslag var att dela upp bebyggelsen i en låg lamell som fylls med bostäder i tre plan över en lokal utmed Torsten Alms Gata, samt högre hus på och bredvid garaget. Den låga lamellen tar upp gatans riktning och anpassas i skala till den låghusbebyggelse som ligger utmed gatan idag. Lamellens lägenheter skulle då få utsikt mot Aspuddsparken. De högre husen innehåller tre lägenheter per plan som alla har sina balkonger mot kvällssolen i NV. De får dessutom pga sitt läge på höjden utblick över Mälaren uppåt i husen. Punkthusen tar sin riktning från omgivande höghus på höjdryggen norr om Aspuddsparken. De placeras försiktigt in i omgivningarna för att inte störa utblickar mot parken från bakomliggande befintliga punkthus.