Scilla

Arkitekter
Fredrik Pettersson och
Magnus Pörner (ansvariga)
Agnes Göransson
Aleksandra Mihajlovic
Monika Lchagwadzawyn
Andrei Magureanu

Plats
Täby Park, Täby

Beställare
Skanska

Omfattning
187 lägenheter + 2 lokaler

Byggår/status
2020- 2023

Kvarteret Scilla består av två husdelar – den ena ligger stadsmässigt mot områdets centrala torg och två stadsparker, den andra vetter mot en mer småskalig grannskapspark i söder. I det framträdande läget vid torget, som utgör “midjan” mellan stadsparkerna har vi våningshöga socklar i stående tegel med reflekterande fogar. Hörnhuset har en mezzaninbalkong som tar ner höjdskalan vid torget.

Trapphusen behandlas som husdelar, där varje trapphus har en kulör som avviker från sina närmaste grannar. Putsfärgerna är varmtonade vita, grå, gula och beige. Fönster och plåtfärgerna är lackade bruna eller mörk-/ljusgrå metallic. Räcken är antingen enkla pinnräcken eller släta plåträcken, som antingen perforeras eller stansas till bulform där täta räcken krävs p.g.a. buller. Ett av trapphusen har en indragen balkong längs med hela boulevardfasaden, och ett perforerat plåträcke i ljusgrå metallfärg framför en varmtonad träfasad, vilket ger en djupare skuggverkan just där man frontalt möter kvarteret i gatan jämte torget.

 

 

 

Mot grannskapsparken är husen lägre och mer varierade i höjd. Två olika putstyper – en slät och en randig – delar upp husen i enheter som är mindre än trapphusenheterna. Här finner man även entrén till gården i form av en trappa och sittvänliga gradänger. Uteplatserna mot grannskapsparken är upphöjda och om man öppnar den egna grinden, kan man även sitta i låga trappor som vetter direkt mot trottoaren och grönskan.

Projektet är “mörkgrönt” enligt Skanskas egen klassning och har extremt höga hållbarhetskrav, där bl a solceller som täcker hela taken kan nämnas och att allt byggavfall återvinns. På taken finns även gemensamma takterrasser i form av runda uterum omgivna av träribbor.