Blåslampan

Arkitekter
Magnus Pörner och
Fredrik Pettersson (ansvariga)
Filip Dans
Grazhyna Melander
Martin Kraft
Ana Behzadnia
Veronica Thorfve

Plats
Löfströms Allé, Sundbyberg

Beställare
Aros Bostad

Omfattning
164 lägenheter +  4 lokaler

Byggår/status
2024-2026

De tre nya kvarteren i detaljplanen för Kabeln 6 står i ett sammanhang med i huvudsak röda tegelbyggnader i nordost, sydost samt väst om kvarteren. I sydväst dominerar en gråvit färgskala.
Det nybyggda kvarteret i sydöstra Kabeln 6 domineras av rött tegel och varieras genom kulör på fönster och dess fönster proportioner. Det mittre kvarteret i Kabeln 6 består i huvudsak av rött tegel, utom i dess sydvästra mittdel som är gråvit. Fönsterkulör och proportioner varierar. Vi har arbetat med det tredje och sista kvarteret.

För att bidra till helheten i området kring Kabeln 6  med enhetlighet och variation, väljer vi att arbeta med ett handslaget tegel i de höga husen, med inslag av varma gulröda toner. De lägre husens kulör domineras av ett rött handslaget tegel, med röda toner. Den valda kulörindelningen med gula och röda inslag i kvarteret bidrar till både igenkänning och variationen längs gatorna i stadsdelen.

I öster finns ett portmotiv i ljusa kulörer och vi avslutar med ljusare tegel i väster. Variationen av tegel ger en rytmisering utmed gatan, samtidigt som det ger mest ljus ned i gaturummen då de höga husen har den gulröda ljusare kulören.

De tre höga husen med gulrött handslaget tegel ges olika detaljering och fasaduttryck. Variationen skapas genom olika riktningar i fasadernas uppbyggnad — vertikal, neutral och horisontell. Det uppnås genom olika fönstertyper, olika tegelliv i tegelfasaden som förstärker riktningar i fasaderna. På så vis får respektive hus sin unika identitet, samtidigt skapar de tillsammans en igenkännbar helhet.

Medan de tre höga husen får ett gulrött tegel ”från topp till tå”, får de två lägre husens det röda teglet vilket även klär sockelvåningens fasader i släppen mellan husen.
Husens takkrön, fönster och övrig plåt ges en mörkmetallic grå färg.

Volymindelningen gör att den upphöjda gården syns mellan husen längs Vasagatan, Max Sieverts gata och Löfströms allé. Gårdens grönska tittar fram här och syns klängande ned från gården. Bottenvåningen är hög och ges en visuell delning genom större fönster nertill med ett mindre fönster över.