Albano

Arkitekter
Magnus Pörner och
Fredrik Pettersson (ansvariga)
Martin Kraft
David Barnard
Erika Persson
Aleksandra Mihajlovic
Agnes Göransson
David Lookofsky
Cornelia Lindlöf
Lukas Petko
Jenny Karlmark

Plats
Albano, Norra Djurgården

Beställare
Svenska Bostäder

Omfattning
640 hyreslägenheter + lokaler

Byggår/status
2018- 2023

Projektet var finalist 2020 för
Swedish Green Building Councils
Citylab pris.

På Norra Djurgården i Albano byggs nu Vetenskapsstaden, ett nytt universitets- och högskoleområde med institutionsbyggnader, student- och forskarbostäder. Tanken är att bygga samman KTH med Universitetet och skapa ett nytt levande campus genom blandningen av institutioner och bostäder. På uppdrag av Svenska Bostäder ritar vi här de flesta bostadskvarteren.

Mellan det huvudsakliga publika stråket, Albanovägen, och mot Ruddammsvägen ligger kvarter 12, 16 och. De ingår i en planstruktur som tagits fram under ledning av A Wolodarski, där det befintliga tågspåret genom området däckas över med Albanovägen ovanpå. De två kvarteren 12 och 16 är i princip spegelbilder av varandra och är utformade som loftgångshus kring en varsin liten innergård. Kvarter 17 är unikt i området genom sin triangulära planform. Dess gård är också minst. Vi står även bakom kvarter 14 och 15, som tillsammans med 12 och 16 ligger i solfjäderform framför Fysikcentrum/Albanova, samt kvarter 13 – ett runt hus med 32 forskarlägenheter.

 

I en övre nivå möter byggnaderna Ruddammsvägen, där huvudentréer och lokaler är placerade. På en nedre nivå vetter husen mot den lilla parken Albanovaterrassen, som kan läsas som planstukturens centrum, från vilken flera gator strålar.

Mot parken är husens gemensamma tvättstugor placerade. Tanken är att de ska fungera som sociala mötesplatser, med en loggia ut mot parken som livet kan spilla ut på. Genom portiker bakom tvättstugorna nås innergårdarna.

Byggnaderna är i fem till sex våningar plus en indragen takvåning. Högt upp i husen, i det bästa solläget, har kvarter 12, 14, 15 och 16 en gemensam takterrass. Större delen av byggnaderna består av yteffektiva ettor på 21 m2. Byggnaderna inrymmer även ett antal rymligare forskarlägenheter i mer ostörda lägen, som på översta våningarna och mot parken.