Generatorn

Arkitekter
Magnus Pörner och
Fredrik Pettersson (ansvariga)
Martin Kraft
Aleksandra Mihajlovic

Plats
Ulvsunda, Bromma

Beställare
EFIB Ulvsunda AB

Omfattning
1800 m2 (tillbyggnad) + 2000 m2 (ombyggnad)

Byggår/status
2019- (bygglovhandling framtagen)

I industriområdet precis öster om Bromma flygplats ligger kvarteret Generatorn. Det är väldigt lågt bebyggt liksom kvarteren runtomkring, eftersom de ligger precis under inflygningen. En del av tomten i kv Generatorn 16 är idag bebyggd med en 5 m hög hall mot Lintavägen. Marken faller dock en våning till korsande Ranhammarsvägen, som den L-formade tomten idag också vetter mot. Tillbyggnaden som vi ritat på uppdrag av fastighetsägaren ligger hitåt och är dubbelt så hög.

Idag har Westmans sin verksamhet här. Läget är bra för verksamheten, med närhet till både centrala, södra, västra och norra delarna av staden. Vilket passar bra då de hyr ut möbler, porslin, linne, barer, serverings- och köksutrustning till fester, konferenser och andra event. Eftersom verksamheten expanderat funderar man på att bygga ut här alternativt flytta till andra lokaler.  Av denna anledning har vi ritat fram bygglovhandlingar för en expansion här i Bromma.

 

 

Utbyggnaden består av en 10 m hög hall för förvaring av de produkter man hyr ut. In- och utlastning sker mot Lintavägen och en hiss kopplar samman den nivån med nybyggnadsdelen längs Ranhammarsvägen. Hallen har en profilerad och tålig sockel i betong, ovan den staplas vita Paroc-element i plåt till takfot, som döljer ett låglutande tak. För att dölja de horisontella skarvarna mellan fasadelementen har längsgående skuggelement adderats utanpå fasaden. Innanför dessa sitter lokala skuggivare i ett diagonalt mönster över fasaderna.