Tollare

Arkitekter
Magnus Pörner (ansvarig)
Lukas Petko
Charlotte Larsson

Plats
Tollare, Nacka

Beställare
Tobin Properties

Omfattning
106 lägenheter

Byggår/status
Parallellt uppdrag

Uppdraget bestod i att utreda bebyggelse i nybyggnadsområdet Tollare i Nacka. Då det redan fanns en färdig detaljplan handlade det om att se hur de fyra definierade volymerna kunde disponeras på bästa sätt. Det fina läget vid vattnet gjorde att vi arbetade för att ge alla lägenheter vattenkontakt, där utblickar från lägenheter, uteplatser och privata terrasser på taken prioriterades och gavs fina vyer mot Lännersta- och Skurusundet. Vi tog fram det förslag som gav flest lägenheter, mest BOA och mest yteffektiva lägenheter, men fick trots det inte rita vidare.

Den mycket kuperade terrängen gjorde att vi kunde gömma undan parkeringen i suterränglägen, undantaget en mindre markparkering högst upp området. De två lägre husen överst i området har stora glasade partier mot vattnet, medan de två högre husen nedanför har sågtandade fasader mot väster. Dels för att skärma av balkongerna från varandra men också för att ge bättre utblickar mot vattnet. Fasaderna är föreslagna som vitpigmenterad betong gjuten i en mönstrad reliefverkan.