Rättar Vigs Väg

Arkitekter 
Magnus Pörner (ansvarig)
Malin Belfrage

Plats
Rättar Vigs Väg, Nälsta

Beställare
HEBA Fastighets AB

Omfattning
6 lägenheter + förråd

Byggår/status
2010

En gammal butikslokal hade stått tom länge. Det ocentrala läget i Nälsta gjorde att man ville bygga om denna lokal till bostäder, särskilt som närmsta grannen är Vällingby och det stora centrum som finns där.  För att behålla butikskaraktären ersattes de gamla fönsterpartierna med nya lika stora, men mer energieffektiva. Då fasaden vetter mot norr fanns inga risker för övertemperaturer.

Insynsproblematiken hanterades med stora avendbokhäckar, som separerar gångvägen från uteplatserna och uteplatserna från varandra. Trots den höga upprepningen i fasad varieras lägenhetsstorlekarna mellan en hörn 2 rok om 46 m2, en enkelsidig 1 rok om 36 m2, tre genomgående 2 rok om 47 m2, samt en 3 rok över hörn med fönster i tre väderstreck om 68 m2.

Den otrygga miljön med den tomma lokalen är nu borta och har nu ersatts med en prunkande grönska, samt lägenheter fyllda med de nya Nälstabornas liv. Delar av stenfasaden har lagats i med sten från delar av fasaden som revs. I övrigt är det glasningar med profiler i kulör nära stenfärgen, samt plåt i en något ljusare grå kulör som klär in taksargen. Lägenhetsförråden, som det inte fanns plats för i andra delar av i den befintliga fastigheten, har lösts in bakom de täta delar av fasaden, som var klädda med sten.