Diktaren

Arkitekter
Magnus Pörner (ansvarig)
Alexander Aderklint
Amanda Hedman

Plats
Ingenting, Solna

Beställare
Skanska (för HSB)

Omfattning
120 lägenheter + lokal + förskola

Byggår/status
2016-2018

Projektet vann Solnas
Stadsmiljöpris 2019

I närheten av Ingentingskogen håller en ny stadsdel på att växa fram. HSBs Brf Diktaren fortsätter den påbörjade bebyggelsen längs Arvid Tydéns Allé och Ektorget. Huset består av en sex våningar hög del med en indragen översta terrassvåning, som flankeras av två stycken fyra våningar höga flyglar. Den västra mot Tecknarvägen avslutas av förskolan, en lägre volym i två våningar med sedumtak och som delvis omfamnar husets södervända innergård. Det ekbeväxta berget i söder skapar en naturlig fond till lägenheterna och den gemensamma gården, som nås från alla trapphus.

Arkitekturen har ett enkelt uttryck, som bildar ett sammanhang med byggnaderna i Statens Bakteriologiska Laboratorium (1933-37) på andra sidan Arvid Tydéns Allé, ritat av Gunnar Asplund. Vi har valt en stram repetition av fönster och fönsterdörrar i fasaderna. Det putsade huset vilar på en sockel av profilerad betong. Här kan förgårdsmarkens växter klättra upp på väggen och skapa ett mjukare möte med gatumiljön, mellan entréer i ek och förbipasserande.

Från sockeln och två våningar upp är fasaden grovputsad för att avslutas med resterande våningar i slätputs. Kontrasterna dem emellan skapar en subtil men effektfull variation och skänker en stilig detaljrikedom till huset. Tonerna är ljusa, där putsen bär en lätt bruten vit och kompletteras av en accentkulör på fönster och räcken i en guldfärgad nyans.

Lägenheterna är yteffektiva, ofta med relativt öppna sammanhang mellan kök, matplats och vardagsrum. Den täta fönstersättningen med högresta fönster gör lägenheterna ljusa och ger möjligheten till en ändrad framtida rumsindelning. Lägenheterna är av varierade storlekar från 1 till 5 rok, med en tyngdpunkt på 2:or och 3:or. Många av de större lägenheterna ligger högre upp i huset, med fin utsikt mot skogen och berget i söder.

Vi kom in i projektet då det fanns en färdig detaljplan och har inte kunnat styra volymerna nämnvärt.