Nya Gatan

Arkitekter
Magnus Pörner (ansvarig)
Lukas Petko

Plats
Nacka Centrum, Nacka

Beställare
Midroc

Omfattning
106 lägenheter + lokaler

Byggår/status
Tävlingsförslag (ej vinst)

Tidigare beskrevs Nacka som kommunen mellan stad och skärgård. När nu Nacka förtätar sin stadskärna skulle en nyformulering på temat kunna skrivas; Nacka från stad till skärgård. Denna formulering bygger vi upp vårt projekt kring. Gården som i detta kvarter blir helt artificiellt uppbyggd (då den är helt underbyggd med garage) tänker vi som skärgård. Vi väljer medvetet det temat, som inte direkt har med den lokala platsen att göra, snarare med det större sammanhanget; Nackas koppling till vattnet. Kvarterets utsida blir dess motpol och representerar den lokala platsen och dess nya roll som del av den nya framväxande staden. Vi lånar så elementet vatten för att ytterligare förstärka potentialen i denna unika centrala plats i söderläge med utsikt ner mot Järlasjön över träden och husen i Lillängen från kvarterets övre våningar.

Fasader mot gården kläs i helt trä och gårdsytan görs på temat kargt skärgårdslandskap med tufsigt gräs, vass och annan växtlighet i skrevor. Inga berghällar, eftersom gården är underbyggd, men runda stenar och mindre stenblock.

Ett dike på gården som leder ut dagvatten mot gatan förser de mer stadsmässiga och blommande planteringarna vi föreslår där med vatten. På så vis förbinds kvarterets inre på skärgårdstema med kvarterets yttre stadsmässighet.

Fasaderna mot gatan kläs med lackerade plåtkassetter mot Värmdövägen och Vikdalsvägen. Men precis som vi skurit ut gården ur kvarterets inre och den ytan exponerar sig som trä, tänker vi ett motsvarande men grundare snitt mot rondellen med en indragen träfasad vid balkongerna där. På så vis får fasaderna mot Värmdövägen och Vikdalsvägen en tredelning i materialen plåt – trä – plåt. Fasaderna längs lokalgatorna får en motsvarande tredelning i plåt – profilerad ev. målad betong – plåt. Balkonger mot gården har djupare och bredare balkonger som sveper runt hela gården, medan balkonger mot gatan hålls mindre och upprepas i jämna rytmer på ett stadsmässigt sätt. Husets runda form beskriver vi mer i vår analys av platsen, men det unika exponerade läget kräver en unik utformning, därför har vi valt att både bryta och spela med de angränsade kvarterens vertikalitet i detta läge.