Vackra Vägen

Arkitekter
Magnus Pörner (ansvarig)
Malin Olsson
Anna Lagercrantz
Lukas Petko

Plats
Storskogen, Sundbyberg

Beställare
Besqab

Omfattning
91 lägenheter + lokal

Byggår/status
2018- 2021

Projektet är nominerat till Årets
Byggnad i Sundbybergs Stad 2021

Där Vackra vägen övergår i Friluftsvägen i främsta läget mot Lötsjöparken har vi ritat ett v-format kvarter, som genom sin form maximerar utblickar mot det fina läget mellan Lötsjön och Råstasjön. De flesta lägenheter har triangulära balkonger som ger fina vyer mot parken och grönskan som omger villorna västerut. Dessa har antingen eftermiddags- och/eller kvällssol sommartid. Många lägenheter har dessutom en extra balkong mot gården i söderläge. Lägenheterna i markplan har uteplatser i två väderstreck mot både gata och gård.

Byggnaden trappar ner från åtta våningar längs Vackra vägen till sex våningar mot parken och Friluftsvägen. I hörnet förbinds de av en mindre byggnadsvolym i fem våningar med fasader i vitlaserat trä, som ger ett mjukt intryck för de hörn- lägenheter som har sina balkonger här, eller för de som besöker det café/bageri, som planeras för i hörnlokalen i bottenvåningen. Även fasaderna med balkonger mot Vackra vägen och Friluftsvägen har fasader i vitlaserat trä. I övrigt är fasaderna i gavlar och mot gård vitputsade, och kopplar på så vis samman byggnaden med omgivande bebyggelse i Storskogen.

Interiört har lägenheterna planerats så att vardagsrum och kök ligger i ett öppet sammanhang med stora fönster och fönsterdörrar mot omgivande grönska och parkrum. Som det sista kvarteret innan parken ligger kvarteret ostört med väldigt lite trafik förbi. Det ger tysta sovrum oavsett om de ligger mot gata eller gård. De flesta större lägenheter från 3 rok till 4 rok har dock sina sovrum mot gårdssidan.

De fyra trapphusen är ljusa med fönster mot gårdssidan, och entréerna mot gatan har vackra träklädda väggar som i böjd form leder in till hissar och trappor. Lägenheterna i åttavåningsvolymen mot Vackra vägen ser förutom ut över om- givande grönska också ut över det lägre belägna taket i sexvåningsvolymen, som har växtklätt sedumtak. Det och att regnvatten tas omhand lokalt är några av de bidrag som gör projektet bra ur hållbarhetsperspektiv.