Barkarby Pluss B

Arkitekter
Magnus Pörner och
Fredrik Pettersson (ansvariga)
Martin Kraft
Annika Wüthrich
Dena Moayed
Aleksandra Mihajlovic
Agnes Göransson
Victoria Fabian

Plats
Barkarbystaden, Järfälla

Beställare
Selvaag Bostad

Omfattning
44 lägenheter (etapp B) + gemensam lokal 450 m2 (etapp A)

Byggår/status
Bygglov beviljat

Gemensam sitplan av Järfälla Kommun,
Övriga bilder av Eve Images

Barkarbystaden är en stor stadsplan med historiska drag av det tidigare flygfältet F8. De historiska byggnaderna på flygfältet hade en enkelhet i sitt uttryck och en omsorg kring detaljen, vilket speglar de typiska militära byggnader som uppfördes på 1930-60-talet. Vi upplever dem som eleganta. Kvarter 14 i etapp III är ett av de större kvarteren som möjliggör 19.000m2 BTA. Det kringgärdas av olika situationer. I öster finns en mindre torgbildning och kvartersbebyggelse i sex våningar. Söder om kvarteret finns en bredare gata med möjlig busstrafik och kvartersbebyggelse i sex våningar.

Väster om kvarteret ligger en mindre kvartersgata med angränsande kvarter i fyra våningar och i nordväst radhus i två plan. Norr om kvarteret planeras kvartersbebyggelse som från väster till öster trappar upp från fyra till åtta våningar längs en mindre kvartersgata. Vi strävar efter en balans där kvarteret kan läsas som helhet och delar, med en sammanhängande sockelvåning som omfattar hela kvarteret. I öster mot torget är kvarteret högst med sju våningar och har en större lokal med kvartersgemsamma ytor som lounge, festsal, gym, mötesrum och lekytor. Den högre volymen fortsätter längs den norra gatan och trappar ned till sex våningar.  Genom de gemensamma ytorna blir de boende del av en större kvartersstor gemenskap, som ger förutsättningarna för större social hållbarhet i området.

Tre punkthus i totalt fyra plan möter den lägre bebyggelsen i väster och mellanrummen mellan dem släpper in ljus mellan gård och gata. En volym som varierar i fyra till sex våningar möter kvartersgatan i söder. För att understryka helhet och delar arbetar vi med en fönstertyp, som binder ihop kvarteret och som bara avviker genom högre höjder i sockelvåningen. Varje trapphus individualiseras genom variation mellan två putskulörer – en brunbeige och en vitbeige. Varje kulör definierar ett trapphus, som också har en egen kulör på fönstren – guldgul eller varmgrå – som också präglar delar i metall ovan fönster och partier i sockelvåningen. De tre punkthusen utförs dock i prefabricerad vitpigmenterad betong.

De enskilda trapphusen ges också två olika sockeltyper i betong mot gatan. De ljusare husen har vitpigment i betongen. Dessa motgjuts och ges reliefverkan. På så sätt uppstår en större helhet där delar och helhet samspelar i skala och nyans. De nyanseras med vårdade detaljer såsom socklarna, fönstren, entrépartierna, de grunda balkongerna med en lägre putsad front framför ståndare och överliggare i kulör lika fönstren, som alla kopplar tillbaka till de eleganta byggnaderna på det gamla militära flygfältet.

https://www.selvaagbostad.se