Efter 18 år som arkitekter på Joliark, respektive Kjellander Sjöberg/ AIX/ Burkard Meyer startar vi – Magnus Pörner och Fredrik Pettersson – nytt kontor tillsammans. Magnus har på Joliark utöver den ansvariga arkitektrollen även varit styrelseordförande och ekonomichef. Fredrik Pettersson har hos Kjellander Sjöberg utöver den ansvariga arkitektrollen varit kontorschef. Tanken är att bygga ett offensivt arkitektkontor där ägandet sprids vartefter det växer och där alla anställda är med och delar på framgångar ekonomiskt.Genom ett fokus på tydliga idéer och genomtänkta detaljer i den kreativa processen, skapar vi tillsammans med våra beställare arkitektoniska värden som ska överträffa det förväntade och som på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt förbättrar de stadsmiljöer som vi ritar. Det gör vi genom en god yteffektivitet och struktur i projekten, som skapar de ekonomiska förutsättningarna. Vi ser det som viktigare att hålla en jämn och hög nivå i de uppdrag vi får förtroende att utveckla, än att bli stora.

Vi har startat verksamheten utifrån två stora projekteringsuppdrag, ett kvarter om 140 lägenheter åt Skanska i Täby Park och tre kvarter om 450 studentlägenheter åt Svenska Bostäder i Albano. Därefter ritar vi vidare på bl a projekten Mälaräng och Södra Värtan åt HSB, det senare i Stockholms mest prestigefulla utvecklingsområde vad gäller hållbarhetsfrågor.

Vi kommer inte bara nöja oss med att få uppdrag. Vi kommer även att komma med uppdragsförslag till nuvarande och kommande beställare för att på så vis bygga en gemensam framtid.

  • Magnus Pörner
    Arkitekt SAR/MSA
    Certifierad Miljöbyggnad
  • Fredrik Pettersson
    Arkitekt SAR/MSA