Diktaren förskola

Arkitekter
Magnus Pörner (ansvarig)
Alexander Aderklint
Amanda Hedman

Plats
Ingenting, Solna

Beställare
Skanska (för HSB)

Omfattning
Förskola med åtta avdelningar + 120 lägenheter + lokaler

Byggår/status
2016-2018

Projektet vann Solnas
Stadsmiljöpris 2019

I närheten av Ingentingskogen håller en ny stadsdel på att växa fram. HSBs Brf Diktaren fortsätter den påbörjade bebyggelsen längs Arvid Tydéns Allé och Ektorget. Bebyggelsen består av en sex våningar hög bostadsdel med en indragen översta terrassvåning, samt två flygrar i fyra våningar, varav den västra kopplar mot en lägre volym i två våningar innehållande förskolan som delvis omfamnar bebyggelsens södervända innergård. Det ekbeväxta berget i söder skapar en naturlig fond till förskolan och dess gård. Den ligger upphöjd från bostadsgården närmast berget för att få bättre solläge.

Arkitekturen har ett enkelt uttryck, som bildar ett sammanhang med byggnaderna i Statens Bakteriologiska Laboratorium (1933-37) på andra sidan Arvid Tydéns Allé, ritat av Gunnar Asplund. Den grovputsade förskolan vilar på en sockel av profilerad betong. Kontrasterna dem emellan skapar en subtil men effektfull variation och skänker en stilig detaljrikedom till huset. Tonerna är ljusa, där putsen bär en lätt bruten vit och kompletteras av en accentkulör på fönster och räcken i en guldfärgad nyans.

För att barnen i förskolan skall få bästa möjliga förutsättningar har vi satsat på stora fönster med låga bröstningar, så barnen kan sitta i de djupa fönsternischerna. Då en del av fönstret skulle vara öppningsbar för vädring har vi ett smalt öppningsbart bredvid vissa av de fasta fönstren och för att barnen inte skall trilla ut har vi satt en perforerad plåt framför dessa fönster, som ger ett lekfullt prickmönster på golven när solen ligger på. För att inte de stora rummen i de åtta förskoleavdelningarna skall bli för varma av solinstrålningen så har de stora fönstren försetts med gröna markiser, som integrerats i fönsterutformningen. Förskolan har en kärna i betong innehållande schakt, hiss, trappa, våtgrupper och andra servande funktioner. Det gör att förskoledelen lätt kan anpassas för andra verksamheter i en framtid på ett hållbart sätt i byggnadens LCA.

Vi kom in i projektet då det fanns en färdig detaljplan och har inte kunnat styra volymerna nämnvärt.