Albano 14 & 15

Arkitekter
Magnus Pörner (ansvarig)
Cornelia Lindlöf
Lukas Petko
Jenny Karlmark

Plats
Albano, Norra Djurgården

Beställare
Svenska Bostäder

Omfattning
206 hyreslägenheter + 4 lokaler

Byggår/status
2018-2022

Projektet var finalist 2020 för
Swedish Green Building Councils
Citylab pris.

På Norra Djurgården i Albano ligger Vetenskapsstaden, ett nytt universitets- och högskoleområde med institutionsbyggnader, student- och forskarbostäder. Tanken var att bygga samman KTH med Universitetet och skapa ett nytt levande campus genom blandningen av institutioner och bostäder. På uppdrag av Svenska Bostäder ritade vi här de flesta bostadskvarteren.

Längs med det huvudsakliga publika stråket, Albanovägen, ligger kvarter 14 och 15. De ingår i en planstruktur som tagits fram under ledning av A Wolodarski, där det befintliga tågspåret genom området däckas över med Albanovägen ovanpå. De två kvarteren är i princip spegelbilder av varandra och är utformade som loftgångshus kring en varsin liten innergård.

I en övre nivå möter byggnaderna Albanovägen, där huvudentréer och lokaler är placerade. På en nedre nivå vetter husen mot den lilla parken Albanovaterrassen, som kan läsas som planstukturens centrum, från vilken flera gator strålar.

Mot parken är husens gemensamma tvättstugor placerade. Tanken är att de ska fungera som sociala mötesplatser, med en loggia ut mot parken som livet kan spilla ut på. Genom portiker bakom tvättstugorna nås innergårdarna.

Byggnaderna är i fem våningar plus en indragen takvåning. Högst upp i husen, i det bästa solläget, har varje kvarter en gemensam takterrass. Större delen av byggnaderna består av yteffektiva ettor på 21 m2. Byggnaderna inrymmer även ett antal rymligare forskarlägenheter i mer ostörda lägen, som på översta våningen och mot parken.

De två kvarteren hålls samman i val av fasadmaterial. Fasadens utsida är enkelt utformad med en tvåvåningssockel klädd med vit terrazzo och ovanför detta en vit putsad fasad. Innergården har en helt annan karaktär. Den ska fungera som ett samlande rum för de boende och en gul fasadskiva hjälper till att skapa en mer intim och ombonad känsla.