Mälaräng

Arkitekter
Magnus Pörner och
Fredrik Pettersson (ansvariga)
Frida Engström

Plats
Slättgårdsv, Mälarhöjden

Beställare
HSB

Omfattning
221 lägenheter + 6 lokaler

Byggår/status
Samråd DP

Området kring Bredängs trafikplats, som idag utgör entré till Bredäng och Mälarhöjden, kommer bebyggas och utvecklas till en levande och funktionsblandad stadsbebyggelse. Den ska bidra till att bygga samman de två socioekonomiskt olika områdena och bli en mötespunkt dem emellan. Funktioner som stödjer en sådan utveckling är dels skolan som ligger strax öster om HSBs kvarter och Slättgårdsparken norr om detsamma. Parken är det samlande urbana rummet i den nya stadsväven och eftersom kvarteret ligger frontalt mot parken satsar vi på en hög andel lokaler just mot parken. Men för att stödja en socialt hållbar stadsdel föreslår vi att även föreningsverksamheter inryms där, och kanske främst i de östra delen mot skolan, så att dessa kan berika varandra. I det sydvästra hörnet av parken, som utgör entrépunkt till hela området, föreslår vi kommersiella lokaler.

Husen är uppbyggda kring en trapphusmodul, som finns i två väldigt lika varianter, som tillsammans med souterrängsituationen i de södra fasaderna, hanterar alla de lägenhetsstorlekar som önskades. Husen är djupa, över 13,5 m, men trots det har standardmodulen en 2 rok om 36 m2, en 3 rok om 73 m2 och en 4 rok om 82 m2, vilket är smått i det sammanhanget.

Fasaderna har inslag av trä, det kan vara i bröstningar vid balkongerna och framför allt i marknivå vid entréer och lokaler. Det bidrar med värme och detaljering i närmiljön längs trottoarerna. Skyltfönster och entréer ligger med varierande djup i fasaden, vilket bygger små nischer som man passerar, när man rör sig längs med husen. Stor vikt är tänkt att läggas vid utformning av skyltning av verksamheter, såväl som portnummer vid entréer och liknande. Sockeln är medvetet hållen låg för att inte vara för dominant, men är också viktig för proportionerna i den högresta gaveln i öster, som man möter när man kommer nedför Slättgårdsvägen.