Albano 17

Arkitekter
Magnus Pörner och
Fredrik Pettersson (ansvariga)
Martin Kraft
David Barnard
Erika Persson
Aleksandra Mihajlovic
Agnes Göransson
David Lookofsky

Plats
Albano, Norra Djurgården

Beställare
Svenska Bostäder

Omfattning
122 hyreslägenheter +  3 lokaler

Byggår/status
2018-2022

Projektet var finalist 2020 för
Swedish Green Building Councils
Citylab pris.

På Norra Djurgården i Albano ligger Vetenskapsstaden, ett nytt universitets- och högskoleområde med institutionsbyggnader, student- och forskarbostäder. Tanken va ratt bygga samman KTH med Universitetet och skapa ett nytt levande campus genom blandningen av institutioner och bostäder. På uppdrag av Svenska Bostäder ritade vi här de flesta bostadskvarteren.

Längs med det huvudsakliga publika stråket, Albanovägen, ligger kvarter 17. Det ingår i en planstruktur som tagits fram under ledning av A Wolodarski, där det befintliga tågspåret genom området däckas över med Albanovägen ovanpå. Det triangulära kvarteret är unikt i sin form i området och är utformat som loftgångshus kring en liten innergård.

Huvudentrén är placerad mot Albanovägen, mot vilken alla tre lokaler är placerade. Den största lokalen har dock sin långsida mot Roslagsbanan i det bästa skyltläget.

Kvarteret är i fem våningar plus en indragen takvåning, utom mot Albanovägen där en volym går upp i fulla sex våningar. Större delen av kvarteret består av yteffektiva ettor på 21 m2, utom i det triangulära kvarterets spetsar där lägenheterna blir större. Den triangulära formen särskiljer kvarteret från kvarter 12, 14, 15 och 16, som alla ligger i en gemensam solfjärdersform runt parken i områdets centrum, Albanovaterrassen.

Fasadernas utsida är enkelt utformade med en envåningssockel klädd med ljusbrun terrazzo och ovanför detta en ljusbrun putsad fasad. Innergården har en helt annan karaktär. Den ska fungera som ett samlande rum för de boende och en gräddvit fasadskiva hjälper tillsammans med guldfärgade räcken till att skapa en mer intim och ombonad känsla.