Barkarby Pluss B - bygglov beviljat

Albano 12 & 16 - byggs nu till 2023

Barkarby Pluss A - bygglov beviljat

Scilla - byggs nu till 2023

Albano 13

Albano 17 - inflyttat

Årstafältet etapp 5 - vinst parallellt uppdrag

Nya Gatan

Vackra Vägen

Södra Värtan - vinst parallellt uppdrag

Rättar Vigs Väg

Brf Klövern

Nacka Strand – vinst parallellt uppdrag

Albano 14 & 15 - inflyttat

Generatorn

Byggplats Albano

Diktaren

Tollare

Pucken

Mälaräng

Diktaren förskola - Solnas Stadsmiljöpris 2019

Vadaren – vinst parallellt uppdrag