Scilla - bygghandlingsproj

Albano 17 - byggs nu till 2022

Albano 13

Rättar Vigs Väg

Brf Klövern - byggs nu till 2020

Vackra Vägen - byggs nu till 2021

Nya Gatan

Albano 14 & 15 - byggs nu till 2021

Södra Värtan - vinst parallellt uppdrag

Diktaren

Tollare

Byggplats Albano

Generatorn

Albano 12 & 16 - byggs nu till 2023

Pucken

Mälaräng

Nacka Strand – vinst parallellt uppdrag

Diktaren förskola - Solnas Stadsmiljöpris 2019

Vadaren – vinst parallellt uppdrag