Pörner + Pettersson startade verksamheten sommaren 2018 utifrån två stora projekteringsuppdrag, ett kvarter om 140 lägenheter åt Skanska i Täby Park och tre kvarter om 450 studentlägenheter åt Svenska Bostäder i Albano.

Nu tre år senare har vi utvecklat och projekterat ytterligare 187 lägenheter i ett stort kvarter åt Skanska i Täby Park, projekterat programhandling för 130 lägenheter och en förskola om 7 avdelningar i Solna för Skandia fastigheter. Markanvisningsvinsten på Årstafältet om 170 lägenheter är nu i planskede. En markanvisning – som tillkom via tävling i Barkarbystaden om 250 lägenheter – ritar vi nu programhandling för. Vi har även ordnat två direktmarkanvisningar i söderort om totalt 120 lägenheter genom skissförslag. Vi utvecklar typbutiker åt en av Sveriges större livsmedelskedjor. Framtida projekt är Mälaräng och Södra Värtan åt HSB, det senare i Stockholms mest prestigefulla utvecklingsområde vad gäller hållbarhetsfrågor.

Vi nöjer oss inte med att få uppdrag. Genom att kontinuerligt komma med uppdragsförslag till nuvarande och kommande beställare, bygger vi en gemensam framtid. Förslagen har hittills varit i många olika skalor, innehållande lokaler, handel, förskolor, skolor, äldrevård och bostäder, även i större sammanhang där vi genom stadsbyggnad jobbar direkt mot våra kontakter i de olika kommunerna.

 

 

Efter 18 år som arkitekter på Joliark, respektive Kjellander Sjöberg/ AIX/ Burkard Meyer startade vi – Magnus Pörner och Fredrik Pettersson – nytt kontor tillsammans. Magnus var på Joliark utöver den ansvariga arkitektrollen även styrelseordförande och ekonomichef. Fredrik Pettersson var hos Kjellander Sjöberg utöver den ansvariga arkitektrollen även kontorschef.

Vi är ett offensivt arkitektkontor där ägandet sprids vartefter vi växer och där alla anställda är med och delar på framgångar ekonomiskt. Genom ett fokus på tydliga idéer och genomtänkta detaljer i den kreativa processen, skapar vi tillsammans med våra beställare arkitektoniska värden som ska överträffa det förväntade och som på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt förbättrar de stadsmiljöer som vi ritar. Det gör vi genom en god yteffektivitet och struktur i projekten, som skapar de ekonomiska förutsättningarna. Vi ser det som viktigare att hålla en jämn och hög nivå i de uppdrag vi får förtroende att utveckla, än att bli stora.

  • Magnus Pörner
    Arkitekt SAR/MSA
    Certifierad Miljöbyggnad
  • Fredrik Pettersson
    Arkitekt SAR/MSA